Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Rudyard Kipling (1865-1936)», Εξώπολις, τχ. 23 (Χειμώνας 2010), σ. 6