Είστε εδώ

Κολιόπουλος Ντίνος, «Αφιερωμένο στις ψευδαισθήσεις. Μια πρωτότυπη αναφορά στους επιμέρους τίτλους των έργων της Σύνης Αναστασιάδη. Γενικός τίτλος έκθεσης: Ψευδαισθήσεις», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. (οπισθόφυλλο)