Είστε εδώ

Αναστασιάδη Σύνη, «Ενιαία Επίγνωση (Από τη σειρά Ψευδαισθήσεις) », Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. (οπισθόφυλλο)