Είστε εδώ

Μαραγκοζάκη Σωτηρία, «Ο υποψήφιος», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 136-139