Είστε εδώ

Ξένος Σωκράτης, «Έξι ποιήματα. Αφωνία φωνηέντων (Από τη συλλογή Σημύδες)», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 135