Είστε εδώ

Ξένος Σωκράτης, «Έξι ποιήματα. Γεωδαιτικό (Από τη συλλογή Σημύδες)», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 131-132