Είστε εδώ

Κασκάλη Δώρα, «Στο τρένο: Θέση 4, βαγόνι 2», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 124-130