Είστε εδώ

Βασιλείου Χρήστος, «Έξι ποιήματα. [-Είσαι ο έρωτάς μου]», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 115-116