Είστε εδώ

Βασιλείου Χρήστος, «Έξι ποιήματα. [-Η καρδιά μου χτυπάει μόνο για σένα]», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 115