Είστε εδώ

Παπαδοπούλου Θεοδοσία, «Πολύτονος μονόλογος. Πόσο ενοχλεί η αλήθεια; Ούτε γι' αστείο δεν κάνει να τη λες!», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 106-108