Είστε εδώ

Σταυρίδης Γιώργος, «Χρονικό», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 105