Είστε εδώ

Κώττη Αγγελική, «Χάρτινες μουσκεμένες σημαίες (Από το ομώνυμο υπό συγγραφή μυθιστόρημα)», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 73-77