Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικό – Σημείωση», Εξώπολις, τχ. 22 (Δεκέμβρης 2008), σ. 71-72