Είστε εδώ

Μπενέκος Δημήτριος Σ., «Οι επιδράσεις της λαϊκής πίστης και των μεταφυσικών αντιλήψεων στη γλώσσα», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 169-177