Είστε εδώ

Τζάνος Ευάγγελος Ι., «Τρία διηγήματα. Το Κλάμα των δώδεκα και πέντε», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 123-125