Είστε εδώ

Στούμπου Ελένη, «Μια νύχτα στην πλατεία», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 119-122