Είστε εδώ

Παπαδοπούλου Ελισάβετ, «Η Βαλίτσα», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 115-117