Είστε εδώ

Στούμπου Ελένη, «Μικρά πεζά και ποιήματα. Τα ποιήματα του Τάσου Οικονόμου», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 113-114