Είστε εδώ

Σακελλίων Σταμάτης, «Ένα σύντομο σχόλιο στον Παλαιό των Ημερών του Μάτεσι», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 82-83