Είστε εδώ

Βιντιάδης Μηνάς, «Ένα δαχτυλίδι με κόκκινη πέτρα», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 9-20