Είστε εδώ

Βασιλείου Χρήστος, «Ποιήματα», Εξώπολις, τχ. 20 (Άνοιξη 2006), σ. 6-8