Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικό σημείωμα», Εξώπολις, τχ. 19 (Φθινόπωρο 2004), σ. 67