Είστε εδώ

Thomas Dylan, «Ένα απόσπασμα, ένα ποίημα, μια μετάφραση. Είκοσι-Τέσσερα χρόνια», Εξώπολις, τχ. 19 (Φθινόπωρο 2004), σ. 67