Είστε εδώ

Αξιώτης Διαμαντής, «Κώστας Καναβούρης: ο ποιητής της μη συμμορφώσεως», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 122-125