Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Μουνζέρ Μασρί Μοχάμαντ]», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 7