Είστε εδώ

Monzer Masri, «Η εφημερίδα των επιθυμιών. Οπτικά ποιήματα», Εξώπολις, τχ. 18 (Φθινόπωρο 2003), σ. 5-7