Είστε εδώ

Κατσαρής Δημήτρης, «Ο ύπνος της πλάνης – Σχολιασμός της νεκρώσιμης ακολουθίας», Εξώπολις, τχ. 14 (Φθινόπωρο 2000), σ. 114-130