Είστε εδώ

Μίχας Σταύρος, «Δύο ποιήματα. Όλα είναι Θεός», Εξώπολις, τχ. 14 (Φθινόπωρο 2000), σ. 75-76