Είστε εδώ

Μίχας Σταύρος, «Δύο ποιήματα. Πρωινό του κενού», Εξώπολις, τχ. 14 (Φθινόπωρο 2000), σ. 74-75