Είστε εδώ

Σταματόπουλος Γιώργος, «Οι στίχοι, τα σπλάχνα, ο βυθός και ο νους», Εξώπολις, τχ. 14 (Φθινόπωρο 2000), σ. 42-47