Είστε εδώ

Κούγκουλος Θανάσης Β., «Εισαγωγικό Σημείωμα (σύντομη βιογραφική αναφορά και ένα σχόλιο για τη διδασκαλία του Τ. Πατρίκιου στη Μέση Εκπαίδευση)», Εξώπολις, τχ. 14 (Φθινόπωρο 2000), σ. 33-36