Είστε εδώ

Μητηλέτσης Παναγιώτης, «Πορτραίτο γυναίκας», Εξώπολις, τχ. 14 (Φθινόπωρο 2000), σ. (εξώφυλλο)