Είστε εδώ

Ταμπούρα-Πεφτουλίδη Αθανασία, «[Άτιτλο έργο]», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. (οπισθόφυλλο)