Είστε εδώ

Μαραγκόπουλος Άρης, «Η Λογοτεχνία πρόδρομος του Κινηματογράφου;», Εξώπολις, τχ. 12-13 (Χειμώνας 2000), σ. 35-39