Είστε εδώ

Καστελλάνου Γκρατσιέλλα-Φωτεινή, «Σύμβολο: Η σκηνοθεσία της αθέατης πραγματικότητας», Εξώπολις, τχ. 10-11 (Χειμώνας-Άνοιξη 1999), σ. 96-111