Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Αυτόγραφη επιστολή προς τον Μόσχο Κούκο]», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 191