Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Τριαντάφυλλος Πίττας σε νεανική ηλικία]», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 190