Είστε εδώ

Ιωακείμ Βασίλης, «Αμήχανος κληρονόμος», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 135-139