Είστε εδώ

Κούγκουλος Θανάσης Β., «Άγρια πατρίδα», Εξώπολις, τχ. 8-9 (Χειμώνας 1998), σ. 134