Είστε εδώ

Παπαδριανός Ιωάννης Α., «Η Βαλκανική μούσα τιμά και διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του Ρήγα Βελεστινλή. Συμπληρώνονται 198 χρόνια από το θάνατο του εθνομάρτυρα», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 224-226