Είστε εδώ

Βαξεβανίδης Νίκος Μ., «Τρία κείμενα. 2. Πασχάλιο δρομολόγιο », Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 163