Είστε εδώ

Βαξεβανίδης Νίκος Μ., «Τρία κείμενα. 1. Επίσκεψις Γ. Βιζυηνού», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 162-163