Είστε εδώ

Μανδηλαράς Φίλιππος, «Η ποιητική εμπειρία του Νίκου Γκάτσου», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 133-138