Είστε εδώ

Τζούλης Χάρης Θ., «Ποιήματα. Βυθίστηκαν αργά τα γέρικα μουλάρια», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 102