Είστε εδώ

Τζούλης Χάρης Θ., «Ποιήματα. Έβλεπα το πέτρινο πηγάδι», Εξώπολις, τχ. 6-7 (Χειμώνας 1997), σ. 101-102