Είστε εδώ

Ποάλας Γεώργιος Μ., «Και απωλέσθη εντός μου ο ρυθμός του κόσμου», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 184-189