Είστε εδώ

Μουσόπουλος Θανάσης, «…μα την ιδέα της τέχνης την θυμούμαι», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 162-166