Είστε εδώ

Μάρκογλου Πρόδρομος Χ., «Βιζυηνός, μια υποκειμενική ανάγνωση», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 36-40