Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το αποβιωτήριον του Γεωργίου Βιζυηνού στο Δρομοκαΐτειο. (Περιοδικό Ποικίλη Στοά)», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 17