Είστε εδώ

Λύτρας Νικηφόρος, «Πορτραίτο της Μπετίνας Φραβασίλη», Εξώπολις, τχ. 5 (Καλοκαίρι 1996), σ. 15